Terugbetaling

De terugbetaling van voedings- en dieetadvies is afhankelijk van de mutualiteit waar je bent aangesloten.

Mutualiteit Bedrag Extra voorwaarden
Christelijke mutualiteit €40 (éénmalig/persoon) Hier heb je recht op na de 4de consultatie
Bond Moyson 50% van de kosten terugbetaald tot een max. bedrag van €250  
Liberale mutualiteit Tussenkomst van €10 bij max. 6 consultaties per jaar. (max. €60)  
Onafhankelijk ziekenfonds €25 per persoon per jaar  
Vlaams en neutraal ziekenfonds €10 per consultatie (max €50 per jaar)

Hoofdkantoor Aalst: op doktersvoorschrift

Hoofdkantoor Mechelen: geen doktersvoorschrift vereist
Partena  €40 (om de 2 kalenderjaren)

 

 

€10 per consult max.12 consultaties (om de 2 kalenderjaren)

Hier heb je recht op na de 4de consultatie.

 

 

Bij chronische aandoening. (pas mogelijk na de eerste 4 consultaties.)
HZIV (Hulpkas voor Ziekte- en invaliditeitsuitkering) Geen terugbetaling  

diabetes

zorgmodel "opvolging van patiënt met diabetes type 2"

Een patiënt met dit zorgmodel heeft recht op terugbetaling van voedings- en dieetadvies op voorschrift van de arts. Max. 2x per jaar.

 

Daarnaast heb je bij een diëtist- diabeteseducator recht op 4 educaties (30 minuten) . (Deze dienen gedeeld te worden met de diabetesverpleegkundige, apotheker, kinesist,...)

zorgtraject "diabetes type 2"

Een patiënt in een zorgtraject diabetes heeft recht op terugbetaling van 2 consultaties van 30 min.

Bij een diabeteseducator kan ook de educatie worden terugbetaald. Je hebt recht op 5 verstrekkingen diabeteseducatie en éénmalig 5 bijkomende verstekkingen (onder bepaalde voorwaarden).

chronische nierinsufficiëntie

Een patiënt met chronische nierinsufficiëntie heeft afhankelijk van het stadium recht op terugbetaling:

Stadium aantal consultaties terugbetaald
 stadium 3  2 consultaties
stadium 4 3 consultaties
stadium 5 4 consultaties